Sự thiếu hụt khoáng chất trong đất

Khoáng chất chính là các nguyên tố tạo nên cả vũ trụ, trái đất và kể cả cơ thể chúng ta – một kiệt tác của tạo hóa. Và như vậy, điều quan trọng là chúng ta phải liên tục bổ sung vì cơ thể không thể tự sản sinh các nguyên tố này. Các[…]

Ban cố vấn

Mỗi sản phẩm của TMR đều được xây dựng và phát triển trên những nghiên cứu khoa học vững chắc