Liên hệ

Công Ty TNHH Công Nghệ Hữu Thắng

Địa chỉ: 1039 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Email: info@tmr.com.vn hoặc khoangvichat@gmail.com

ĐT: 028. 6267 5788 – Fax: 028. 6267 5799