Phòng nga chut rút, ri lon nhp tim

Magiê là mt loi khoáng cht quan trng đi vi cơ th trong hot đng chc năng ca tim, giúp điu hòa hàm lưng đưng trong máu…

Chuyên mục: Tin tức

Magiê và các vn đ tim mch

 Magiê và huyết áp  Vic thiếu Magiê làm tăng nng đ Natri và Kali ni tế bào, dn đến tăng kháng lc ngoi biên và co cng mch Nghiên cu đưc thc hin ti M, trên 5,000 ngưi t 18 30 tui, trong khong 15 năm Nghiên cu cho thy vic b sung Magiê có […]

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học Tin tức

Nhng điu cn biết v khoáng cht Magie

Magiê là mt khoáng đa lưng (macromineral) thiết yếu, chiếm 0,05% tng cân nng cơ th, 60% là xương và răng, 39% nm cơ bp và các t chc mm, ch có 1%  (1.5 2.1 mEq/L) trong máu và cơ th s phi ly t ni bào đ gi n đnh con s đó. […]

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học Tin tức

Ban c vn

Mi sn phm ca TMR đu đưc xây dng và phát trin trên nhng nghiên cu khoa hc vng chc 

Chuyên mục: Giới thiệu

S mnh ca Trace Minerals Research®

Trace Minerals Research® (TMR) luôn hình dung ra mt thế gii, nơi mà chúng ta đưc trao quyn và chu trách nhim v sc khe ca mình;

Chuyên mục: Giới thiệu