Magiê và các vn đ tim mch

 Magiê và huyết áp  Thiếu Magiê làm tăng nng đ Natri và Kali ni tế bào, dn đến tăng kháng lc ngoi biên và co cng mch Nghiên cu đưc thc hin ti M, trên 5,000 ngưi t 18 30 tui, trong khong 15 năm Nghiên cu cho thy vic b sung Magiê có th […]
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học, Tin tức

Ban c vn

Mi sn phm ca TMR đu đưc xây dng và phát trin trên nhng nghiên cu khoa hc vng chc 
Chuyên mục: Giới thiệu