Magiê và các vn đ tim mch

 Magiê và huyết áp  Vic thiếu Magiê làm tăng nng đ Natri và Kali ni tế bào, dn đến tăng kháng lc ngoi biên và co cng mch Nghiên cu đưc thc hin ti M, trên 5,000 ngưi t 18 30 tui, trong khong 15 năm Nghiên cu cho thy vic b sung Magiê có […]
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học, Tin tức

Nhng điu cn biết v khoáng cht Magie

Magiê là mt khoáng đa lưng (macromineral) thiết yếu, chiếm 0,05% tng cân nng cơ th, 60% là xương và răng, 39% nm cơ bp và các t chc mm, ch có 1%  (1.5 2.1 mEq/L) trong máu và cơ th s phi ly t ni bào đ gi n đnh con s đó. […]
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học, Tin tức

Ban c vn

Mi sn phm ca TMR đu đưc xây dng và phát trin trên nhng nghiên cu khoa hc vng chc 
Chuyên mục: Giới thiệu