T L Canxi-Magie?

Khong 43% dân s Hoa K (và khong gn 70% ph n ln tui) có th gp nguy him khi s dng các thc phm b sung có cha canxi khi canxi không cân bng vi magie Tiến sĩ Carolyn Dean, MD, ND, chuyên gia v Magie.
Chuyên mục: Tin tức

Thiếu magie và nguy cơ ca mt s loi bnh

Magiê cn cho trao đi cht và chc năng ca h thn kinh. Thiếu Magiê làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ loãng xương. Nguyên nhân làm mt Magiê: lm dng rưu bia, bnh tiu đưng, các bnh v đưng tiêu hóa (như loét đi tràng, bnh Crohn và bnh celiac sprue), s dng thuc cisplatin, […]
Chuyên mục: Tin tức

Magie giúp gim nguy cơ tiu đưng tuýp 2

Magie trong phòng nga bnh tiu đưng tuýp 2 Cuc sng thông minh Kênh truyn hình FBNC Vai trò ca Magnesium trong thi đc t sau x tr/ hóa tr ca bnh nhân ung thư ionic Magnesium (ion magie) trong phòng bnh huyết áp, đau đu, đt qu Cuc Sng Thông Minh […]
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học, Tin tức

Magie làm tăng khoáng xương, giúp xương chc khe

Magie giúp gim nguy cơ gãy xương do loãng xương Magiê là cn thiết đ vitamin D bt tính năng hp th Canxi. Nếu không có đ Magiê thì Canxi trong cơ th có th góp nht t các mô mm và gây viêm khp. Nghiên cu đưc theo dõi trong 8 năm ti Hoa K trên 3,765 […]
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học, Tin tức

ion magie và trm cm, ri lon lo âu, stress

Nghiên cu đưc đăng trên chuyên san The Journal of The American Board of Family Medicine cho thy mi tương quan gia hàm lưng Magie (Magnesium) thp vi s gia tăng triu chng trm cm. Tuy nhiên, nhng ngưi tr dưi 65 tui có nguy cơ trm cm cao hơn. B sung Magie giúp ci […]
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học, Tin tức

Magnesium tim năng cho các vn đ v trí nh và tp trung ngưi cao tui

Đãng trí là mt trong nhng ni s hãi ln nht ca ngưi cao tui. Xut bn trên chuyên san Alzheimer Disease, các nhà nghiên cu thuc Trung Tâm Neurocentria, Inc., Fremont, CA, USA (Trung tâm nghiên cu ri lon suy gim nhn thc); Khoa Tâm lý hc, Đi hc Bang Ohio, Columbus, OH, USA; […]
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học, Tin tức

Magnesium và bnh Alzheimer

Mt nhóm nghiên cu Nht Bn đã s dng rui gim đ tiến hành thí nghim và phát hin ra rng magie có th cn tr vic to ra mt loi cht c chế protein có trong tế bào thn kinh, t đó giúp duy trì b nh dài hn. Nhóm nghiên cu này đến […]
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học, Tin tức

Các du hiu thiếu Magie

Magie là mt khoáng đa lưng (macromineral) chiếm 0,05% tng cân nng cơ th, 60% xương và răng, 39% nm cơ bp và các t chc mm, ch có 1% (1.5 2.1 mEq/L) trong máu. Mi tế bào trong cơ th k c tế bào não đu cn Magie. Magie là mt […]
Chuyên mục: Tin tức

Magie (Magnesium) nào hiu qu? Vì sao nên chn Magiê dng ion [Mg2+]

Magie (Magnesium) nào có kh năng phân tách thành dng ion s có hiu qu hp thu nhanh. Mi hp cht kim loi thưng đưc xác đnh bi mt hng s n đnh, phn ánh tc đ hòa tan và kh năng phân tách thành ion. Các hng s càng gn bng không, giá tr sinh hc […]
Chuyên mục: Tìm hiểu Ionic Magnesium

Magie làm gim đc tính do x tr/ hóa tr

Vai trò ca Magnesium trong thi đc t sau x tr/ hóa tr ca bnh nhân ung thư – Cuc sng thông minh – Kênh truyn hình FBNC  T d liu ca nghiên cu đoàn h Paris Prospective Study 2 công b trên tp chí Epidemiology, trên 4,035 nam gii có đ tui t 30-60, […]
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học, Tin tức

Vai trò ca Magie trong thi đc t sau x tr/ hóa tr ca bnh nhân ung thư (phn 3)

Tiếp tc Chương Trình Phng vn Cuc sng Thông Minh cùng Tiến sĩ Dinh dưng Darrin Starkey, vi hơn 27 năm hp tác vi Trace Minerals, k này tiến sĩ s chia s vi chúng ta v vic Magie giúp gim đc tính do x tr/ hóa tr. ionic Magnesium và bnh tim mch […]
Chuyên mục: Tin tức

Phòng nga chut rút, ri lon nhp tim do thiếu Magie – Cùng Bn Cha Bnh – VTV2

Trong chương trình Cùng Bn Cha Bnh ca Kênh truyn hình VTV2, Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Nguyn Th Lâm s cũng chia s vi chúng ta các thông tin hu ích đ phòng nga cũng như điu tr chut rút và ri lon nhp tim. Hãy đón xem cùng Trace Minerals đ có thêm […]
Chuyên mục: Tin tức

ion Magie trong phòng bnh huyết áp, đau đu, đt qu – Cuc Sng Thông Minh – Kênh truyn hình FBNC (phn 2)

Sau khi chia s vi chúng ta v khoáng Magie và bnh tim mch, trong chương trình k này, tiến sĩ Darrin Starkey tiếp tc chia s vi chúng ta v các tác dng ca Magie trong phòng nga mt s loi bnh. ionic Magnesium và bnh tim mch Cuc sng thông minh […]
Chuyên mục: Tin tức