Giới thiệu

Ban cố vấn

Mỗi sản phẩm của TMR đều được xây dựng và phát triển trên những nghiên cứu khoa học vững chắc 

Sứ mệnh của Trace Minerals Research®

Trace Minerals Research® (TMR) luôn hình dung ra một thế giới, nơi mà chúng ta được trao quyền và chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình;