Magie và canxi nên sử dụng theo tỉ lệ như thế nào?