Đau na đu

 Theo T chc Y tế thế gii (WHO), đau na đu đưc xếp trong 20 nguyên nhân hàng đu gây tàn tt và 11% ngưi trưng thành đang phi gánh chu các cơn đau. Kết qu kho sát ti M cho thy, c 4 ngưi b đau na đu thì có 1 ngưi phi tìm […]
Chuyên mục: Tin tức
Comment on Đau nửa đầu