Vai trò của Magie trong thải độc tố sau xạ trị/ hóa trị của bệnh nhân ung thư (phần 3)